Bevolking van Mauritius

Mauritius heeft ongeveer 1.180.000 inwoner en de bevolking groeit met ongeveer 1% per jaar. Iets minder dan de helft van de bevolking woont in de steden. De bevolkingsdichtheid is groot namelijk 634 inwoners per km2. Mauritius is daarmee een van de dichtst bevolkt landen ter wereld. In de hoofdstad Port Louis wonen ongeveer 160.000 mensen. De bevolking is zeer jong; bijna 40% van de bevolking is onder de 21 jaar. De levensverwachting is gemiddeld bijna 71 jaar.

De bevolking van Mauritius is een interessante mixture van vele rassen: Chinezen, Fransen, moslims, Creolen en Indiërs.

Hindoes vormen meer dan 50% van de Mauritiaanse bevolking en zijn in alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd. Een kwart van de bevolking behoort tot de Creolen die vaak van gemengd Europees-Afrikaanse afkomst zijn. Ze behoren over het algemeen tot het armere gedeelte van de bevolking. De meeste Creolen wonen in het zuidelijke deel van Mauritius. Een groot deel van de moslims komen van Pakistan, India en Arabische landen en maken ongeveer 15% van de bevolking uit.

De Chinezen vormen een kleine minderheid, ongeveer 3% van de bevolking. Deze groep bestaat voor en groot deel uit handelaren en horen over het algemeen bij de rijke klasse.

De mensen van Europese, vaak Franse, afkomst zijn afstammelingen van de kolonisten uit de achttiende eeuw en vormen ongeveer 3% van de bevolking. Ze werken meestal in het toerisme en bij de overheid. De Mauritiaanse levensstandaard ligt ver boven het Afrikaanse gemiddelde.

Het eiland Rodrigues heeft ongeveer 35.000 inwoners.
Bevolking van Mauritius

Taal

De officiële talen op Mauritius zijn het Engels en het Frans. De omgangstaal is echter vooral het Creools dat iedereen spreekt en verstaat. Er zijn maar ongeveer 3000 mensen die thuis Engels praten. Het Frans wordt gesproken door een elitaire groep en alleen op formele bijeenkomsten. In het onderwijs wordt overwegend Frans gebruikt. De kranten zijn ook voor een groot deel in het Frans geschreven.

Hoewel het Creools de moedertaal is van ca. 52% van de bevolking, is het geen officiële taal, wordt het niet onderwezen op de scholen, is er geen grammatica en zijn er geen spellingsregels.

Dat de oorsprong van het Creools voornamelijk in het Frans ligt getuigen de volgende uitdrukkingen:

Hoeveel kost het? - Kumien sa?

Breng me naar het hotel - Amen mwa lotel

Ik begrijp het niet - Mwa pa kompran

Ik wil hier blijven - Mwa pay restay

Wat is dit? - Ki etay sa?

Het Creools van Mauritius is trouwens niet te vergelijken met het Creools in het Caribische gebied.

Een andere taal die veel gesproken wordt is niet zozeer het Hindi, als wel de "Creoolse" exponent het Bhojpuri, dat door ongeveer 200.000 mensen wordt gesproken. Andere Indische talen die gesproken worden zijn o.a. Urdu en Gujarathi.

Er worden in Mauritius 22 talen gesproken waaronder naast de al genoemde talen o.a. Chinees en Arabisch.

Godsdienst

De belangrijkste godsdienst op Mauritius is het Hindoeïsme. Ongeveer 52% van de Mauritiaan zijn, meest orthodoxe, Hindoes. Er staan meer dan 150 tempels op het eiland. Het belangrijkste feest van de Hindoes is het Maha-Shivaratree-feest in februari. Meer dan 300.000 Hindoes komen op die dag bij elkaar. Enkele Hindoe-sektes zijn Kabir Panthis, Rabidass en Hare Rama Krishna.

Het christendom was de eerste religie op Mauritius en op dit moment is ongeveer 30% van de bevolking aanhanger van een christelijke groepering. Er zijn ongeveer 250.000 rooms-katholieken en verder nog o.a. Anglicanen, Presbyterianen, Adventisten, Jehova’s en Methodisten. Op het eiland Rodrigues is ongeveer 97% van de bevolking rooms-katholiek.

Moslims vormen ongeveer 16% van de bevolking. De meeste Mauritianen van Chinese afkomst zijn rooms-katholiek geworden. Er zijn nog maar ongeveer 3000 boeddhisten en enkele tientallen confucianisten.

Staatsinrichting

De republiek Mauritius is een parlementaire democratie (meer partijen-systeem), vrijwel naar Brits model. De Nationale Assemblee bestaat uit 66 leden die voor vijf jaar gekozen worden volgens het districtenstelsel. Er zijn 20 kiesdistricten waar drie leden gekozen kunnen worden. Dan zijn er ook nog twee leden van het eiland Rodrigues. De vier zetels die overblijven zijn voor de "beste verliezers" en worden gelijkelijk verdeeld onder de Chinezen, de moslims, de Hindoes en de "algemene bevolking". De president van Mauritius heeft vooral een ceremoniële taak. De premier is de belangrijkste politieke figuur die ook de regering (25 ministers) samenstelt en wordt gekozen door de Nationale Assemblee.

Gemeenteraadsverkiezingen worden elke drie jaar gehouden. Er is algemeen kiesrecht voor iedereen van achttien jaar en ouder. De belangrijkste politieke partijen behartigen de belangen van etnische groeperingen, andere die van een bepaalde religieuze groep. Dankzij het kiesstelsel en een stembusakkoord hebben de Parti Travailliste Mauricien en de Mouvement Militant Mauricien sinds 1995 met slechts 65,2% van de stemmen toch alle 62 zetels in handen.

Onderwijs

Zowel het basis- als het middelbaar onderwijs op Mauritius is gratis. Onderwijs is niet verplicht op Mauritius maar 95% van de kinderen bezoekt de school. Verder vervolgonderwijs bestaat uit lager en hoger technisch onderwijs en een lerarenopleiding, het Mauritian Institute of Education. Enkele duizenden studenten bezoeken de University of Mauritius die sinds 1965 gevestigd is in Le Réduit. Er kunnen daar administratief, landbouw en technisch onderwijs gevolgd worden.

In Moha zit sinds 1970 het Mahatma Gandhi Institute. Dit instituut probeert de Indiase cultuur te bewaren en uit te dragen. Men geeft diploma-cursussen zowel voor kinderen als voor volwassenen op het gebied van Indiase muziek, dans, kunst taal en filosofie.

In 1995 was 17% van de bevolking boven de 15 jaar analfabeet.