Mountain Zebra NP

Het Mountain Zebra National Park ligt 26 km te westen van het stadje Cradock. Het Nationale Park werd in 1937 opgericht ter bescherming van de zeldzame bergzebra’s, waarvan er op dat moment nog maar enkele tientallen over waren.

Het Mountain Zebra National Park beslaat ondertussen 30.000 hectare – hoofdzakelijk uitgestrekt grasland met her en der diepe en redelijk groene valleien, waar tegenwoordig zo’n 350 bergzebra’s leven.

Naast de bergzebra’s leven er ook andere wilde dieren in het park. De grazige vlaktes vormen een ideale leefomgeving voor de zwarte gnoe, springbok, blesbok en de reebok, maar ook struisvogels komen in het Mountain Zebra National Park voor. Ook de Kaapse buffel en de neushoorn hebben ondertussen hun intrek genomen in het park. Er leven niet veel roofdieren in het park - de woestijnlynx is de grootste in zijn soort. Het luchtruim boven het park wordt wel bevolkt door een scala aan vogelsoorten, zoals de zwarte arend, ruigpootarend en de secretarisvogel.