Bevolking van La Reunion

De bevolking van la Reunion is dezelfde etnische mix als Mauritius van Europeanen, Indiërs, Chinezen en Creolen, maar in verschillende aantallen. De creolen zijn de grootste groep (40%). Daarna komen de Europeanen (36%), Indiërs (Malabaren, 20%), Chinezen (3%) en Arabieren (1%). De Europeanen hebben vaak bestuurlijke functies of werken in de zakenwereld en worden "Z’oreilles" genoemd.

Réunion is groter dan Mauritius maar er leven veel minder mensen, namelijk ca. 733.000 tegen ca. 1.180.000 op Mauritius. De bevolkingsdichtheid is ca. 292 mensen per km2.

Bevolking van la Reunion

Door het hoge geboortecijfer is de bevolking van la Reunion erg jong, ca. 32% van de bevolking is jonger dan 15 jaar. Ca. 62% van de bevolking is tussen 15 en 64 jaar en 6% is boven de 65. De bevolkingsgroei bedroeg in 2000 1,57%. Het geboorte- en sterftecijfer waren in 2000 respectievelijk 21,3% en 5,5%. De leeftijdsverwachting van de mannen bedraagt ca. 69,5 jaar en van de vrouwen ca. 76,5 jaar. Van de duizend levendgeborenen overlijden er gemiddeld 8,49 in het eerste levensjaar.

De belangrijkste steden zijn, behalve de hoofdstad Saint Denis (ca. 130.000 inwoners): Saint-Paul (tweede grootste stad en voormalige hoofdstad), Saint- Pierre (derde stad met 55.000 inwoners) en Saint-Louis.

Taal

De Bevolking van la Reunion spreekt Frans, maar het Creools is de taal van de straat. Er zijn maar weinig mensen het Engels machtig. Het Creools van Réunion is zelfs voor veel Fransen te moeilijk. De betekenis van hetzelfde woord kan in het Frans of in het Creools iets heel anders betekenen. En als een woord wel dezelfde betekenis heeft, is de uitspraak weer geheel anders. Het Creools kent veel woorden en uitdrukkingen die het resultaat zijn van Hindi, Arabische of Malagassische invloeden. Soms is een woord of uitdrukking ontstaan als gevolg van een foute interpretatie van het Frans.

De uitspraak van het Creools kent twee basisregels: de "r" wordt over het algemeen niet uitgesproken en de zachte "j" en "ch" geluiden worden in het Creools respectievelijk "z" en "s". Dus "manger" wordt "manzay", "jamais" wordt "zamais" en "chanter" wordt "sontay".

Godsdienst

Het katholieke geloof domineert op Réunion (86% van de bevolking), herkenbaar aan de vele altaartjes langs de wegen en in grotten. Hindoes en moslims kunnen hun godsdienst vrij beoefenen en de meeste grote steden hebben dan ook een tempel en een moskee. Er heeft een opmerkelijke versmelting van godsdienstige opvattingen plaatsgevonden de laatste jaren. Hierin worden katholieke riten en gebruiken vermengd met hindoe-gebruiken.

De Chinese gemeenschap viert behalve het Chinese nieuwjaar niet veel religieuze feesten meer. Er zijn ook veel mensen die meer dan één religie aanhangen: ze vereren heiligen, maar offeren ook aan Hindoe-goden.

Staatsinrichting

Sinds 1946 is Réunion een Département Français d’Outre-Mer (DOM), een overzees departement, zoals bijvoorbeeld ook Guadeloupe en Martinique.

Regeringsaangelegenheden vallen onder verantwoordelijkheid van de Franse minister voor DOM. Het departement wordt bestuurd door een prefect en een gekozen Algemene Raad van 47 leden die na algemene verkiezingen voor zes jaar gekozen worden. De prefect wordt aangesteld door de Franse president op advies van het Franse ministerie van binnenlandse zaken. Officieel is de Franse president is uiteraard het staatshoofd.

Réunion wordt vertegenwoordigd in het Franse parlement door vijf gedeputeerden, in de Franse senaat door drie senatoren en een pro-consul voor economische zaken. Verder zijn er nog regionale raden. De voorzitters van de Algemene Raad en de regionale raden worden gekozen door de leden van deze raad.