Bevolking van Botswana

In Botswana wonen iets meer dan 1,5 miljoen mensen (2004).De bevolkingsdichtheid is erg laag en bedraagt nog geen 3 inwoners per vierkante kilometer.

De natuurlijke bevolkingsgroei bedraagt - 0,89%.(2004). Het geboortecijfer per 1000 inwoners is 24.71 (2004), het sterftecijfer per 1000 inwoners is 33.63(2004). De levensverwachting is 30,8 jaar (mannen 31,0 en vrouwen 30,5 jaar). De bevolkingscijfers worden sterk beinvloed door de huidige aidsepidemie.

De bevolking van Botswana bestaat hoofdzakelijk uit Tswana (79%), een etnische groep die een Bantoetaal spreken en verdeeld zijn in acht belangrijke groepen. Er zijn ook kleine minderheden van Kalanga (11%), Basarwa (3%), Kgalagadi (2%) en blanken (1%).

Taal

Engels is de officiële taal van Botswana. Verder worden er inheemse talen gesproken zoals Mbukushu, Naro, Subiya, Tswana, Kalanga (150.000 sprekers) Herero (20.000 sprekers), Birwa (15.000) sprekers) en het Afrikaans (20.000 sprekers).

Godsdienst

De grote meerderheid van de bevolking van Botswana hangt inheemse godsdiensten aan Verder zijn er christenen (± 30%) en een kleine minderheid islamieten.

Staatsinrichting

Botswana is een parlementaire democratie. Sinds de onafhankelijkheid in 1966 ligt de wetgevende macht bij het parlement, dat bestaat uit de Nationale Vergadering (57 gekozen leden), president, voorzitter, procureur-generaal en vier afgevaardigden van de president. De Nationale Vergadering wordt voor een periode van vijf jaar gekozen door middel van vrije verkiezingen. De uitvoerende macht ligt bij de president die wordt gekozen door de Nationale Vergadering.

Amendementen behoeven een twee derde meerderheid in het parlement om als wet te kunnen worden aangenomen. Over zeer ingrijpende aanpassingen zoals verandering in de lengte van de regeerperiode van het parlement, wordt met behulp van een referendum besloten. In oktober 1997 vond voor het eerst een referendum plaats met als resultaat dat de stemgerechtigde leeftijd werd verlaagd naar van 21 naar 18 jaar.

Politiek

Botswana kent een stabiele en democratische politieke situatie. Botswana’s binnenlands politieke toneel bleef ook het afgelopen jaar in essentie ongewijzigd, met een sterke regeringspartij "Botswana Democratic Party" (BDP). De oppositie is onderling verdeeld in de "Botswana National Front", de " Botswana Congress Party", de "Botswana Alliance Movement" en de "Botswana People’s Party". Deze verhoudingen werden bevestigd in de algemene verkiezingen van 30 oktober 2004.

Nationale prioriteiten van de regering zijn economische diversificatie, bevordering van buitenlandse investeringen, bevorderingen van export, bestrijding van de HIV/AIDS pandemie, de noodlijdende landbouw en toerisme en natuurbeheer. Ook het creëren van nieuwe banen en hervorming van het overheidsapparaat zijn belangrijke aandachtspunten.