Economie van Botswana

De economie van Botswana – een van de meest robuuste van Afrika – wordt gedomineerd door de diamantindustrie. Voor de onafhankelijkheid in 1966, behoorde Botswana tot de armste 20 landen ter wereld. De enige bekende mineralen in het land op het tijdstip van de onafhankelijkheid waren mangaan en enig goud en asbest. Sindsdien zijn er grote nikkel- en koperbronnen gevonden, evenals zout en soda’s. Ondertussen zijn er ook enorme steenkoolmijnen aangelegd. Er zijn ook voorraden antimoon, zwavel, plutonium en platina gevonden.

De ontdekking en ontwikkeling van met name diamant vanaf begin jaren 70, zorgde voor een enorme economische groei. In de jaren tachtig was de economische groei van Botswana met ongeveer 10 procent per jaar een van de hoogste ter wereld. Halverwege de jaren 90 vormde de diamantenexport, samen met de uitvoer van koper en andere mineralen, bijna 75% van de totale exportinkomsten. De drie diamantmijnen van Botswana vertegenwoordigen één van de grootste diamantreserves in de wereld.

Kleinschalige veeteelt en landbouw is voor het merendeel van de bevolking de belangrijkste bron van voedsel, vaak hebben slechts een paar mensen van een uitgebreide familie een betaalde baan, de rest zorgt voor het vee en de tuinbouwgewassen. Grootschalige veeteelt komt ook voor, in de betere restaurants in Europa wordt vlees uit die regio geserveerd. Ook tegenwoordig zijn het houden van vee en de uitvoer van rundvlees en andere veeproducten de belangrijkste economische activiteiten, hoewel de migratie naar stedelijke gebieden op zoek naar economische mogelijkheden een belangrijke recente tendens is. Het watertekort van het land en het voortvloeiende gebrek aan voldoende irrigatiefaciliteiten hebben landbouw belemmerd, en slechts een klein percentage van het land is gecultiveerd. Door de toename van de mijnbouw is het aandeel van landbouw in het BNP de laatste jaren drastisch verminderd (tot 4,5% van het BNP), hoewel in deze sector nog steeds een relatief groot percentage van de beroepsbevolking emplooi vindt (ruim 25%).

De natuurreservaten trekken de laatste jaren veel toeristen en vormen daarmee een steeds belangrijkere inkomstenbron. Er zijn een groot aantal luxe lodges gebouwd bij de natuurreservaten in het noorden van het land. De regering stimuleert door regulering een duurzaam toerisme.

Hoewel de minerale rijkdom van Botswana het land tot één van de rijkste naties van zuidelijk Afrika heeft gemaakt, blijft de hoge werkloosheid een probleem. Botswana blijft zwaar afhankelijk van Zuid-Afrika vanwege zijn geheel door land omgeven positie. Veel Botswanezen werken in de mijnen van Zuid-Afrika, hoewel hun aandeel de aflopen tijd is gedaald. Er zijn spoor- en wegverbindingen met Zuid-Afrika en Zimbabwe. Deze landen zijn tevens de belangrijkste handelspartners.

De groei van de economie van Botswana heeft geleid tot verbetering van de infrastructuur en ontwikkeling van de industriesector en sociale diensten. Het eenzijdige karakter van de economische ontwikkelingen maakt Botswana echter ook kwetsbaar. Om niet afhankelijk te zijn van de mijnbouwsector alleen, dringt het IMF aan op economische diversificatie. De werkloosheid blijft inmiddels een probleem vormen, onder meer door terugkerende mijnwerkers uit Zuid-Afrika. Ook de inflatie is nog niet onder controle.

Economie van Botswana