Geschiedenis van Botswana

Botswana werd al duizenden jaren bevolkt door oerstammen, zoals de Khoi en San. In het Noord Westen zijn sporen gevonden van zo’n 17.000 jaar voor Christus. Pas na Christus vestigden zich ook Bantu-sprekers in dit gebied. Rond 1200-1400 vestigde zich een aantal machtige Sotho stammen zich in het gebied vanuit het zuidoosten. Deze Tswana stammen (Central Sotho) versterkten zich rond de 16e eeuw en organiseerden zich rond de 19e eeuw in staten. Gedurende de 17e en 18e eeuw werd het huidige Botswana bewoond door een voornamelijk Setswana sprekende bevolking.

Vanaf begin 19e eeuw bereikten ook Europeanen deze regio. Eind 19e eeuw was Khama III (ook wel Khama de Grote) de meest vooraanstaande en belangrijkste inheemse leider met een machtig leger. Door aanhoudende dreiging van de Afrikaners uit Zuid-Afrika, versterkt door de ontdekking van goud in Botswana, zocht Khama III protectie bij de Britten. Hoewel Khama III enorme invloed bleef uitoefenen op het gebied en inlijving bij Zuid-Afrika wist te voortkomen, werd het land, toen nog Bechuanaland geheten, vanaf 1885 een Brits protectoraat.

In 1962 werd door een kleinzoon van Khama III, Seretse Khama, de Bechuanaland Democratic Party (BDP) opgericht. Bij de verkiezingen voorafgaand aan de onafhankelijkheid, in 1965, won de BDP de meeste stemmen en een jaar later werd Seretse Khama de eerste president van de onafhankelijke republiek Botswana. De BDP is tot op heden steeds de regerende partij in Botswana geweest. Na zijn dood in juli 1980, werd Khama opgevolgd door zijn vice-president Quett Ketumile Masire (later Sir Ketumile Masire). Masire, mede-oprichter van de BDP, bleef president tot april 1998 en werd opgevolgd door de toenmalige vice-president Festus Mogae, die na verkiezingen in 2004 herkozen werd als President. In april 2008 werd Seretse Khama Ian Khama gekozen als president.

1837Bechuanaland komt onder de "bescherming" van de Afrikaners te staan.
1885-1966Brits protectoraat.
1960Oprichting Botswana Peoples Party (BPP, d.i. Botswana Volkspartij) door Motsomai Mpho en Philip Matante.
1961Zelfbestuur
1962Oprichting Botswana Democratic Party (BDP, d.i. Botswana Democratische Partij) van Seretse Khama. Oprichting Botswana Independence Party (BIP, d.i. Botswana Onafhankelijkheidspartij) door Motsomai Mpho.
1965De Botswana Democratic Party wint de verkiezingen en Seretse Khama wordt premier. Het Botswana National Front (BNF), een sociaaldemocratische partij, wordt o.a. door Kenneth Koma opgericht. Chief Bathoen van de Bangwaketse sluit zich bij het BNF aan.
30sep1966Onafhankelijkheid. Seretse Khama wordt de eerste president. De naam Bechuanaland wordt officieel gewijzigd in Botswana. Het ambt van premier wordt afgeschaft. Botswana wordt een parlementaire democratie. De BDP (centrum/centrum-rechts)is sindsdien aan de macht. De oppositie wordt gevormd door de BIP (centrum), BPP (centrum) en de BNF (centrum-links).
1976Gemeenschappelijke Verklaring van Frontlijnstaten (Botswana, Angola, Mozambique, ,Zimbabwe, Malawi, Zambia en Tanzania.
1980President Khama overlijdt aan maagkanker, hij wordt opgevolgd door Ketumile Masire. Lidmaatschap van de SADCC (South African Development Coordination Conference).
80-er jarenZuid-Afrika voert met regelmaat kleine militaire operaties uit in Botswana om ANC- en PAC- leden op te pakken.
1998Festus Gontebanye Mogae volgt Ketumile Masire op als president.