Otjinene

Otjinene is een klein gehucht in de Kalahari, dat op zo’n 200 km ten noorden van Gobabis en 170 km ten oosten van Okakarara ligt. Pas in 2011 werd het gehucht - met zo’n 2100 inwoners - officieel een dorp. De regio rondom Otjinene is zeer arm. De bevolking - bestaande uit Herero’s, San en Tswana’s leven hier hoofdzakelijk van kleinschalige landbouw (akkers) en veeteelt - waarbij de meeste boeren slechts enkele kooien, geiten of schapen bezitten.