Grootfontein

Als u op weg bent naar de Caprivi Regio, dan is Grootfontein het laatste plaatsje van betekenis op weg naar Rundu. In de omgeving van Grootfontein valt jaarlijks tussen de 450 en 650 mm regen - aanmerkelijk meer dan in de meeste delen van Namibië. Het vruchtbare gebied tussen Grootfontein, Tsumeb en Otavi is een belangrijk landbouwgebied, de zogenaamde Otavi-driehoek. In de streek wordt daardoor veel groente verbouwd, zoals maïs, sorghum, katoen, pinda’s en zonnebloemen.

De vruchtbare omgeving heeft door de eeuwen heen op veel mensen aantrekkingskracht uitgeoefend. De allereerste bewoners waren de Nama en San die de naam Gei-ous aan het gebied gaven, dat grote fontein betekent. Het Afrikaanse Grootfontein is hier een directe vertaling van. De Herero kwamen ook telkens naar Grootfontein terug, dat zij in hun taal Otjiwandatjongue noemden: heuvel van het luipaard.

In 1885 vestigden 40 boerenfamilies uit het noordwesten van Zuid-Afrika zich hier. De "Dorstland Trekkers" waren op weg naar Angola, maar toen dat een Portugese kolonie werd, vestigden ze de "Republiek Upingtonia" in Grootfontein. Door onderlinge ruzie hield Upingonia maar 2 jaar stand. De Duitsers die vanaf 1893 de macht overnamen, bouwden tenslotte het fort dat het hoofdkwartier werd van de Schutztruppe van de South West Africa Company. Het Grootfontein Museum, gevestigd in het historische fort, vertelt over de plaatselijke historie en is een bezoek zeker waard.

De jacaranda en flamboyants bloeien in september en oktober. De paarslila en rode kleuren van deze bomen geven sfeer aan het gemoedelijke dorpje. De belangrijkste attractie van Grootfontein ligt zo’n 24 kilometer ten westen van de stad - op de plek waar de Hoba meteoriet 80.000 jaar geleden neerkwam. Deze circa 60 ton wegende, praktisch volledig uit metaal bestaande kolos is voor een deel zichtbaar. Het is met afstand de grootste meteoriet op aarde en het grootste stuk ijzer op het aardoppervlak.

In het verleden lag bij Grootfontein een mijn waar zink en vanadium werd gedolven. Tegenwoordig is deze mijn in de Aukasberg inactief.

Das Alte Feste

Het in 1896 gebouwde Oude Fort van Grootfontein ligt enkele kilometers buiten de stad tegenover het rugby-stadium, aan de linkerkant van de weg naar Rundu. In het fort is sinds 1983 een museum gevestigd met een permanente tentoonstelling over de lokale geschiedenis. Geopend op dinsdag en vrijdag van 16 - 18 uur en op woensdag van 9 - 11 uur. Het fort staat op het nationale monumentenlijst en heeft vroeger allerlei maatschappelijke functies gehad, zoals kostschool en opvangplaats voor Angolese vluchtelingen. Niet ver van het museum staat een grote baobab boom - ook een nationaal monument - van 18,5 meter doorsnede.

Hoba meteoriet

De Hoba-meteoriet is veruit de grootste en zwaarste bekende meteoriet die ooit op Aarde is neergevallen. De ijzer meteoriet, is in 1920 ontdekt op de boerderij Hoba, 24 kilometer buiten Grootfontein. De meteoriet heeft een blokvorm met relatief vlakke zijden en meet 2,95 x 2,84 x 0,9 meter. De meteoriet is samengesteld uit 82,4% ijzer, 16,4% nikkel en 0,76% kobalt. Hij staat wetenschappelijk geklasseerd als een nikkelrijke ataxiet. Bij zijn ontdekking in 1920 werd het gewicht geschat op zo’n 66 ton.

De ouderdom van de steen wordt geschat tussen de 200 en 400 miljoen jaar. Naar schatting 80.000 jaar geleden zou hij op de aarde zijn gevallen. Door de vlakke vorm zou de atmosfeer de val hebben afgeremd tot een eindsnelheid waarmee de meteoriet min of meer intact op aarde neerkwam zonder een grote krater te slaan. Erosie, het wegnemen van monsters en vandalisme hebben het gewicht over de jaren heen gereduceerd tot een geschatte 60 ton.

Het is goed te zien dat door de inslag in de directe omgeving bergen zijn ontstaan. Volgens onderzoekers besloeg de meteorietenregen zo’n 2500 vierkante meter.

De Hoba-meteoriet werd gevonden op een veld nabij Grootfontein. Naar verluidt was de eigenaar van het veld met een os aan het ploegen toen hij op een metalen voorwerp in de grond stootte. De meteoriet werd uitgegraven en voor het eerst beschreven door Jacobus Hermanus Brits in 1920. Zijn verslag ligt nu in het Grootfontein Museum. Het object werd vernoemd naar de vindplaats, de Hoba West Farm.

Om het vandalisme tegen te gaan werd de meteoriet in maart 1955 een nationaal monument, maar dit stopte het vandalisme niet. In 1985 schonk het lokale uraniummijnbouwbedrijf Rössing fondsen om de meteoriet definitief te beschermen. In 1987 schonk de eigenaar van het veld de meteoriet en het stuk grond aan de Namibische overheid. Die bouwde er een toeristische site die nu jaarlijks duizenden bezoekers krijgt en het vandalisme stopte.

De meteoriet ligt langs de openbare weg, te bereiken door de C42 richting Tsumeb te nemen. Na 3 kilometer neemt u de D 2859 en volgt deze 15 kilometer. U komt uit bij een picknickplaats met ondermeer informatieborden. Er is ook een wandelroute uitgezet.