Warmbad

Warmbad - gelegen op 48 km van Karasburg in het uiterste zuiden van Namibië - heeft ca. 6.800 inwoners. Het plaatsje is rond 1760 ontstaan, tussen 1805 en 1810 werd hier een zendingspost gesticht, waar de zendingskerk nog aan herinnert. Tegenwoordig is de plaats een geliefde toeristenbestemming, vanwege de in de omgeving gelegen warmwaterbronnen. De bronnen hadden al aantrekkingskracht gehad op de Namagroep Bondelswarts, die zich hier als eerste halverwege de 18e eeuw heeft gevestigd. Zij noemde de bron Aixa-aibes - een naam die later rond 1835 de Afrikaanse betekenis Warmbad kreeg.

Geschiedenis

De geschiedenis van Warmbad kent veel gebeurtenissen met geweld. Zo werd een missiepost van de London Mission Society in 1811 verwoest - slechts 6 jaar na de bouw ervan door Abraham en Christian Albrecht. De verwoesting staat op conto van een groep Oorlam Afrikaners, die in 1795 van de Kaap naar het zuiden van Namibië was getrokken. In 1834 is de missiepost gerenoveerd.

De opstand tegen de Duitsers rond 1900 is een belangrijke periode geweest. Het eerste schot in Zuid-Namibië tegen de Duitsers werd in 1903 in Warmbad gelost door Jan Abraham Christiaan, een Bondelswarts leider. Na zijn dood op 25 oktober werd de strijd voortgezet door Jakob Marenga en Abraham Morris in een guerilla-oorlog. Jarenlang heeft Marenga de Duitse troepen aangevallen, eerst vanuit de Karasbergen bij Uis, later vanaf de Zuid-Afrikaanse oevers van de Oranjerivier. In 1906 raakte hij gewond tijdens een Duitse patrouille. De Duitsers leverde hem over aan het Britse bewind die hem naarn een gevangenis in Kaapstad overbrachten. Na een jaar kwam hij vrij, maar overleefde na 3 maanden een Britse patrouille aan de Oranjerivier bij Upington niet.

De aanhoudende opstanden brachten de Duitsers ertoe om tussen 1907 en 1913 een fort en een gevangenis te bouwen. Delen van het zandstenen fort zijn nog altijd te zien in Warmbad. De oude Duitse gevangenis met twee cellen is zelfs nog helemaal in tact en dient nu als historisch museum. Het museum is op weekdagen geopend van 09.00 tot 17.00 en op zaterdag tot 13.00 uur.